Ondřej Vrabec byl na základě úspěšně vykonaného konkurzu jmenován interním pedagogem lesní rohu na AMU v Praze!!! V říjnu povede dva koncerty na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka!!! 16. 10. bude slavnostně pokřtěno nové CD Bendova komorního orchestru s nahrávkou virtuózního koncertu pro 2 lesní rohy F. X. Pokorného (O.Vrabec/Hana Sapáková)!!!    

Jak se vína hodnotí?


 

Vína jsou hodnocena ve 100 bodovém systému, mezinárodně nejužívanějším hodnotícím nástroji při profesionálních degustacích. Hlavní předností tohoto postupu je velmi dobrá objektivita, vyplývající z principu odděleného hodnocení jednotlivých senzorických kritérií vína, jak je patrno z bodovací tabulky. Maximální dosažitelný počet bodů v jednotlivých kategoriích je rozdílný, neboť zohledňuje význam dané složky pro celkové vyznění vína. Konečným součtem všech nejvyšších bodových zisků je ve světě vína spíše hypotetický výsledek 100 bodů. S takovou hodnotou se lze v praxi setkat skutečně jen ve vyjímečných případech, neboť už s ohledem na subjektivitu senzorického vnímání se každý degustátor trochu zdráhá udělit dokonalosti pevnou formu a stanovit konečnou hranici kvality. Obvykle bývají vína spíše lehce podhodnocena. Pravidla vinařské soutěže jsou totiž neúprosně stejná, jako v případě soutěží hudebních a správné nastavení "laťky" u prvního kandidáta je zpravidla nejtěžším úkolem pro objektivní výsledek celé soutěže. Bývá zvykem, že porotci na začátku degustace společně vyhodnocují dva až tři nesoutěžní vzorky vína, aby svůj postup sladili. U vzorku, ktery vykazuje zjevnou a s hodnocením neslučitelnou vadu (vadný korek, víno za horizontem akceptovatelné oxidace, nemoci vína), může porotce vyžádat otevření nové lahve. Opakuje - li se závada, je víno diskvalifikováno. Obvyklý výsledek se nejčastěji pohybuje mezi 75 - 95 body, přičemž lze vína kvalitativně rozčlenit zhruba takto:

 

 

95 - 100 bodů : víno ojedinělé kvality, aspirující na dokonalost. Mimořádná chuťová hloubka, bohatost a délka. Velký potenciál k lahvovému zrání.

 

90 - 94 bodů : mimořádné víno, s velmi osobitým charakterem, s perfektní rovnováhou všech složek, bohaté, dlouhé

 

85 - 89 bodů : Vynikající víno, působivé, velmi povedené, osobité, perfektní vyjádření odrůdy

 

80 - 84 bodů : Velmi dobré víno, harmonické, vyrovnané ve vůni i chuti, odrůdově typické

 

75 - 79 bodů : dobré víno, standartní kvality, bez vad, technologicky solidně zvládnuté. Víno pro všední den...

 

70 - 74 bodů : průměrné víno, bez závažných vad, neurazí, nenadchne

 

Víny nižších bodových výsledků obdarovávejte jen své nepřátele:-)

 

 

Osud stárnutí i konečné smrti sdílí víno s člověkem a stará vinařská pravda říká, že ani obsah dvou identických lahví jedné šarže nechutná po letech zcela stejně. Aby běh času nezkresloval již tak značně subjektivní závěry hodnotitele, je v případě do seznamů později doplněných vín uveden za jejich názvem v závorce i měsíc a rok degustace.