Ondřej Vrabec byl na základě úspěšně vykonaného konkurzu jmenován interním pedagogem lesní rohu na AMU v Praze!!! V říjnu povede dva koncerty na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka!!! 16. 10. bude slavnostně pokřtěno nové CD Bendova komorního orchestru s nahrávkou virtuózního koncertu pro 2 lesní rohy F. X. Pokorného (O.Vrabec/Hana Sapáková)!!!    

Co je to hornová klinika?


"Hornisté sobě" - motto, jímž jsem si dovolil parafrázovat slavné heslo z tympanonu jeviště našeho národního svatostánku, nejlépe vystihuje podstatu a určení této internetové dílny. Má býti bleším trhem informací, místem, kde kdokoli z nás může získat, či naopak předat dobrou radu, postřeh, zkušenost, fígl... Zboží zde nabízené se zdánlivě jeví všedním, ale především pro mladé začínající hráče, které dlouhá a nutno říci celoživotně studijní cesta nelehkým údělem zvaným hra na lesní roh teprve čeká, může mít cenu zlata a ušetřit mnoho úsilí, času a nervů. Murphyho zákon činí z těch nejpodstatnějších informací obvykle ty nejhůře dosažitelné, což pro základní stupně hudebního školství platí dvojnásob. Pro takové případy je zde ve věku moderní internetové komunikace hornová klinika.

Dotazy, nebo témata, jejichž povaha má pro každého z nás obecnou platnost, budou v hornové klinice zveřejněny jako trvalé články. Na ostatní, individuálně zabarvené otázky, obdrží odpověd pouze tázající. Odnož hornové kliniky byla ve spolupráci se společností And Vision spuštěna také v Japonsku.