PhilHarmonia Octet


PhilHarmonia Octet Logo

 

...jejich vystoupení bylo mimořádným hudebním zážikem, mistrovskou lekcí ansámblové hry a bušením, nikoliv klepáním na brány hudebního nebe...

Martin Jemelka, La Harmonie

 

 

O souboru :

 

PhilHarmonia Octet se zrodil v roce 2005 z podnětu hobojisty Viléma Veverky a fagotisty Václava Vonáška s velmi ambiciózními měřítky a cíli. Ke spolupráci byli přizváni nejlepší čeští hráči mladé generace, laureáti mezinárodních soutěží, absolventi zahraničního studia, respektive členové předních českých orchestrů, kteří se nadto cíleně věnují sólové hře, což je příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu. Mottem spolupráce je konfrontace domácí interpretační tradice s moderními evropskými styly a trendy, rozšíření pole koncertní dramaturgie za obecně zavedené hranice a neustálé posouvání vlastního interpretačního standardu. Soubor si zakrátko získal vysokou pozornost odborných kruhů doma i v zahraničí.

 

Audio :  1, 2, 3, 4

 

FOTO

 

 

Členové souboru :

 

Vilém Veverka, Monika Boušková – hoboje

Irvin Venyš, Karel Dohnal – klarinety

Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta – lesní rohy

Václav Vonášek, Martin Petrák – fagoty

 

 

Programové tipy PhilHarmonia Octet :

 

"MozARTiade I"


W. A. Mozart / J. Vent : Předehra k opeře Únos ze Serailu

L. v. Beethoven : Oktet Es Dur, op. 103

E. Bozza : Octanphonie

W. A. Mozart : Serenáda Es Dur KV 375 / Serenáda c moll KV 388

 

 

"MozARTiade II"


W. A. Mozart : Serenáda Es Dur KV 375

E. Bozza : Octanphonie

W. A. Mozart : Serenáda c moll KV 388

 

 

"De-Cadenza"

 

V. Krommer-Kramář : Oktet - Partita, op. 57

G. Kantschelli : Octuor Magnum Ignotum

A. Pärt : Fratres

W. A. Mozart : Serenade c moll KV 388 / L. v. Beethoven : Oktet Es dur, op.103

 

 

"PhilHarmonia Octet goes Modern"

 

I. Yun : Oktet

E. Denisov : Oktet

A. Pärt : Fratres

G. Kantschelli : Octuor Magnum Ignotum